Relacje Inwentorskie

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki RIKOLAND S.A. z siedzibą w Łodzi  (KRS: 692863) niniejszym informuje, iż na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798) wezwał po raz pierwszy wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji za pisemnym pokwitowaniem w siedzibie Spółki w Łodzi, tj. lokalu znajdującym się pod adresem ul. Dostawcza 17, Łódź 93-231 w dniach roboczych w godz. 10-16, w celu ich dematerializacji i wpisu Akcjonariuszy do Rejestru Akcjonariuszy Spółki. Wezwanie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 30 września 2020 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że Rejestr Akcjonariuszy spółki będzie prowadziła spółka Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000446527, kapitał zakładowy w wysokości 951.570,00 zł (w pełni opłacony), REGON: 146488304, NIP: 1080014541.

 

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd spółki RIKOLAND S.A. z siedzibą w Łodzi (KRS: 692863) niniejszym informuje, iż na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798) wezwał po raz drugi wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji za pisemnym pokwitowaniem w siedzibie Spółki w Łodzi, tj. lokalu znajdującym się pod adresem ul. Dostawcza 17, Łódź 93-231 w dniach roboczych w godz. 10-16, w celu ich dematerializacji i wpisu Akcjonariuszy do Rejestru Akcjonariuszy Spółki. Wezwanie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 14 października 2020 r.

 

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Zarząd spółki RIKOLAND S.A. z siedzibą w Łodzi (KRS: 692863) niniejszym informuje, iż na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798) wezwał po raz trzeci wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji za pisemnym pokwitowaniem w siedzibie Spółki w Łodzi, tj. lokalu znajdującym się pod adresem ul. Dostawcza 17, Łódź 93-231 w dniach roboczych w godz. 10-16, w celu ich dematerializacji i wpisu Akcjonariuszy do Rejestru Akcjonariuszy Spółki. Wezwanie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 28 października 2020 r.

 

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Zarząd spółki RIKOLAND S.A. z siedzibą w Łodzi  (KRS: 692863) niniejszym informuje, iż na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798) wezwał po raz czwarty wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji za pisemnym pokwitowaniem w siedzibie Spółki w Łodzi, tj. lokalu znajdującym się pod adresem ul. Dostawcza 17, Łódź 93-231  w dniach roboczych w godz. 10-16, w celu ich dematerializacji i wpisu Akcjonariuszy do Rejestru Akcjonariuszy Spółki. Wezwanie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 12 listopada 2020 r.

 

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Zarząd spółki RIKOLAND S.A. z siedzibą w Łodzi  (KRS: 692863) niniejszym informuje, iż na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798) wezwał po raz piaty wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji za pisemnym pokwitowaniem w siedzibie Spółki w Łodzi, tj. lokalu znajdującym się pod adresem ul. Dostawcza 17, Łódź 93-231 w dniach roboczych w godz. 10-16, w celu ich dematerializacji i wpisu Akcjonariuszy do Rejestru Akcjonariuszy Spółki. Wezwanie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 26 listopada 2020 r.

pixelpixel